За чиста храна

Сертификат за биологично производство

На 12.07.2018 след 2 години в преход, получихме сертификат за биологично производство по регламент ЕО 834/2007 и регламент ЕС 889/2008.

Това е доказателството, че спазваме и изпълняваме изискванията на ЕС за биологично производство.

Какво направихме, за да изпълним тези регламенти:

1. Изчистване на земята от вредни за организма остатъци от препарати и торове - продължителност 2 години.

Това са така наречените 2 години в преход към биологично производство. През този период се спазват всички правила за биологично производство, но продукцията не може да се обяви, като биологична.

2. Подбираме подходящи сортове за биологично земеделие, като залагаме на българските.

3. Не използваме изкуствени торове.

4. Не използваме хербициди за борба с плевелите.

5. Борбата с болестите водим с естествени препарати разрешени за употреба в биологичното земеделие и употребата им е само в наложителни случаи.

6. Мулчираме за да предпазим земята от ерозия и да запазим така необходимата на растенията влага.

Резултата е видим - добра реколта, чиста от пестициди и други вредни вещества.